Práce může být HROU

Život se skládá  ze sedmi desetin práce, jedné desetiny rodinného života, jedné  desetiny politiky a jedné desetiny odpočinku.

Ať  už s tímto názorem můžeme souhlasit, nebo ne, je jasné, že většinu života strávíme prácí.

Práce není vždy příjemná.
Ale málokdo je nešťastnější neź lidé, kteří vedou bezcílný, záhalčivý a nudný  život:
děti, které nemají co na práci, dají matce pocítit svou rozmrzelost,
sklíčenost nezaměstnaných, i když dostávají podporu, je příslovečná,
důchodce, který už nemá v životě, čeho dosáhnout, chátrá nečinností.

Práce je činnost, která chrání člověka před třemi velkými zly:

  • nudou
  • neřestí
  • chudobou

„Dělník není jen pouhým dělníkem.
Pracovník není jen pouhým pracovníkem.
A úředník není jen pouhým úředníkem.
Jsou žíjícími, dýchajícími, důležitými pilíři, na nichž stojí celá struktura naší civilizace.
Nejsou to kolečka v ohromném stroji.
Jsou tím strojem samotným.“ (LRH)

Pokud člověk může souhlasit s tím, že neexistují  lidé, kteří  práci rozdávají, ale že každá práce je výsledkem činnosti člověka  samotného, tak může platit, že:
schopnost udržet  si pracovní místo závisí především na schopnostech člověka svou práci kontrolovat a musí být schopen se při své práci nechat kontrolovat, také musí být schopen vydávat a přijímat komunikaci.

Víte také, že vyděláváte do té míry, do jaké  zákazníci věří ve vaše myšlenky, produkty a služby?
Že prvotní výzvou prodejce není PRODAT výrobek, ale ZÍSKAT  SI DŮVĚRU  klienta?

S podněty nebo dotazy nás neváhejte kontaktovat: